Mừng Sinh nhật Vũ Sơn

Sản phẩm bán chạy

 • Bếp Từ Bosch PPI82560MS

  Liên hệ

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: China (PRC)

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Bếp Từ Bosch TGB.PPI82560MS

  13.761.000 VND

  15.290.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: China (PRC)

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Bếp Từ Bosch HMH.PPI82560MS

  15.750.000 VND

  21.000.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: China (PRC)

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Bếp từ Bosch PID675DC1E

  Liên hệ

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Bếp từ Bosch TGB PID675DC1E

  18.900.000 VND

  28.900.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Bếp từ Chefs EH-DIH2000A

  6.450.000 VND

  7.590.000 VND

  Mức giá: Từ 5 triệu - 10 triệu

  Xuất xứ: Việt Nam

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Nippon -NEG

 • Bếp từ Chefs EH-DIH330

  Quà tặng: Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

  12.325.000 VND

  14.500.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Việt Nam

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

  2) Bộ nồi từ Chefs CW 4430

 • Bếp từ Chefs EH-DIH888

  Quà tặng: Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  18.270.000 VND

  21.500.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Germany

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  2) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

 • Bếp từ Bosch HMH.PID675DC1E

  21.675.000 VND

  28.900.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Bếp từ Bosch HMH.PID651DC5E

  23.840.000 VND

  29.800.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Bếp từ Bosch PID631BB1E

  19.120.000 VND

  23.900.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Bếp từ Chefs EH-DIH888V

  19.120.000 VND

  22.500.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Germany

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Bếp từ Bosch HMH.PID631BB1E

  19.120.000 VND

  23.900.000 VND

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 3 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Bếp từ Chefs EH-DIH866

  Quà tặng: Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  13.515.000 VND

  15.900.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  2) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

 • Bếp từ Chef's EH-DIH320

  8.925.000 VND

  10.500.000 VND

  Xuất xứ: Việt Nam

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Eurokera

 • Bếp từ Chefs EH-DIH666

  12.320.000 VND

  14.500.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Việt Nam

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Nippon -NEG

 • Bếp từ Chef's EH-DIH866N

  13.515.000 VND

  15.900.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Spain

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

 • Bếp từ Chefs EH-DIH666G

  12.320.000 VND

  14.500.000 VND

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Xuất xứ: Việt Nam

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Nippon -NEG

 • Bếp từ Chefs EH-DIH333
  Quà tặng: Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

  11.810.000 VND

  13.900.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Từ 10 triệu - 15 triệu

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm

  2) Bộ nồi từ Chefs CW 4430

 • Bếp từ Chefs EH-DIH366 (New)
  Quà tặng: Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  16.575.000 VND

  19.500.000 VND

  Quà tặng

  Mức giá: Trên 15 triệu

  Xuất xứ: Germany

  Số bếp nấu: 2 bếp

  Mặt kính: Schott Ceran

  Quà tặng

  1) Bộ nồi từ Chefs CW 5304

  2) Gói bảo dưỡng sản phẩm chính hãng 1 năm