Linh kiện máy lọc nước

Đèn UV

Linh kiện

1.000.000₫

-50% 2.000.000₫

Vỏ màng RO

Linh kiện

250.000₫

 

Màng lọc Ro Filmtec

Linh kiện

Liên hệ: 082.3737.333

 

Màng siêu lọc UF-90

Linh kiện

Liên hệ: 082.3737.333

 

Màng lọc RO – Vontron

Linh kiện

Liên hệ: 082.3737.333

 

Cột lọc thô 20

Linh kiện

Liên hệ: 082.3737.333

 

Màng lọc Ro Toray USA

Linh kiện

Liên hệ: 082.3737.333

 

Màng siêu lọc UF-200

Linh kiện

Liên hệ: 082.3737.333

 

Đá khoán cho bình lọc nước

Linh kiện

90.000₫

-25% 120.000₫

Màng siêu lọc UF-250

Linh kiện

Liên hệ: 082.3737.333

 

Lõi than cho bình lọc nước

Linh kiện

150.000₫

-16% 180.000₫

Sản phẩm bán chạy

Danh mục menu